تبلیغات
ولایت امیرالمومنین - داستانی جالب بر اثبات حقانیت حضرت علی(ع)

داستانی جالب بر اثبات حقانیت حضرت علی(ع)

یکشنبه 27 مهر 1393 11:34 ب.ظ

نویسنده : محمد حسین شاهدی نقل شده دو نفر از شیعیان در  گذرگاهی از بغداد به مجلس بزرگی رسیدند .پرسیدند این مجلس متعلق به کیست؟
گفتند این مجلس درس امام اعظم ابوحنیفه است.
راوی حکایت می گوید رفیق من که اسمش فضل بن حسن بود و مردی متعصب در مذهب شیعه و در عین حال آدمی با اطلاع از مبانی مذهب بود .گفت من باید بروم با این مرد مباحثه کنم وتا اوا ملزم و مجاب نکنم از این مکان نمی روم .گفتم این عالم بزرگی است و از عهده بحث با او بر نمی یایی گفت :من معتقد به مذهب حق ام و حق مغلوب نمی شود.وارد مجلس شدیم و نشستیم و در فرصت مناسب فضل از جا برخاست و گفت:ایها العالم من برادری دارم که رافضی است(یعنی شیعه است) و من هرچه می خواهم به او بفهمانم که ابوبکربعد از پیامبر اکرم افضل امت و خلیفه به حق بوده قبول نمی کند و می گوید:علی ابن ابیطالب،افضل و خلیفه به حق است.شما یک دلیل قاطعی به من یاد بدهید که به او بفهمانم و او را به راه راست بیاورم.ابو حنیفه گفت:
ابو حنیفه گفت :به برادرت بگو بهترین و روشن دلیل این است که پیامبر اکرم (ص)همواره درمیدان های جنگ آن دو بزرگوار(ابوبکر و عمر) را کنار خود می نشاند و علی رامقابل نیزه وشمشیر دشمن می فرستاد .و این نشان می دهد که آن دو نفر ،محبوب پیامبر بوده اند و چون آن حضرت می خواسته که آنها بعد از خودش جانشین باشند آنها را حفظ می کرد.و چون علی را دوست نمی داشت فطردش می کرد و به میدان می فرستاد تا کشته شود واین بهترین دلیل برای افضلیت ابوبکر و عمر است
بله من این را به برادرم می گویم .ولی اواز قرآن به من جواب می دهد که خداوند فرموده است:(خداوند مجاهدین را بر قاعدین ونشستگان برتری داده است و اجری بزرگ برای آنان آماده است)
و به حکم این آیه علی چون مجاهد بوده افضل از ابوبکر و عمر است که قاعد بوده اند.
ابو حنیفه گفت :به او بگو از این بهتر می خواهی که ابوبکر و عمر قبرشان کنار قبر پیامبر و چسبیده بهقبر آن حضرت است؛در حالیکه قبر علی از قبر پیامبر دور افتادهو در عراق است.
فضل گفت :بله این را هم به برادرم می گویم اما او می گوید:آنها غاصبانه در کنار پیامبر اکرم (ص)دفن شده اند.برای اینکه خداوندفرموده است:«ای مومنان بدون اذن و اجازه پیامبر ،داخل خانه اش نشوید...»و می دانیم که رسولاکرم در خانه خودش دفن شده و آن دو نفر بدون اذن در خانه آن حضرت دفن شده اند و محل دفن ایشان غصبی است.
ابو حنیفه که از این گفتگو سخت ناراحت شده بود تاملی کرد و سپس با لحنی تند گفت:به این برادر خبیثت بگو
آنها غاصبانه در خانه پیامبر (ص)دفن نشده اند بلکه عایشه و حفصه که دختران آن دو بزرگوار و همسران پیامبر (ص)بودند و از پیامبر مهریه طلبکار بودند پدرانشان را در مهریه خودشان دفن کردند.
فضل گفت بله این را هم گفته ام ولی او باز آیه از قرآن برای من می خواند و می گوید :پیامبر به همسرانش بدهکار نبوده است .برای اینکه خداوندفرموده است:«ای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم»
طبق این آیه ،پیامبر اکرم مهریه زن هایش را داده بودند ووقتی که از دنیا رفت به زن هایش بدهکار نبوده 
است .
ابو حنیفه اندکی تامل کرد و گفت:به این برادرت بگو درست است که همسران پیامبر مهریه طلبکار نبوده انداما سهم الارث که از ما ترکپیامبر داشته اندنیز همین خانه اش بوده و شرعا سهمی هم از آن خانه به همسرانش می رسد و چون عایشه و حفصه وارثان پیامبر بوده اند پدرانشان را در سهم الارث خودشان دفن کرده اند و بنابراین غصبی در کار نیست .
فضل گفت:بله من این را هم به برادرم گفته ام ولی او می گوید:شما آقایان سنی ها مگر نمی گویید پیامبر ارث نمی گذارد و خودتان حدیث نقل می کنید که پیامبر(ص)فرموده است:«ما پیامبران اصلا ارث نمی گذاریم و هرچه از ما باقی مانده صدقه است »پس طبق گفته خودتان عایشه و حفصه سهم الارث نداشته اند به همان دلیلی که شما حضرت فاطمه (ع)را از فدک محروم کردیدو گفتید:پیامبر ارث نمی گذارد آن دو همسر نیز نباید ارث ببرند آیا دختر از پدر ارث نمی برد اما همسر از شوهر ارث می برد؟
حالا بر فرض که آنها سهم الارث داشته اند مگر نه این است که اگر میت فرزند داشته باشد سهم الارث زو جه اش یک هشتم ما ترک می شود ،در این جا تمام ماترک پیامبر یک حجره بوده که وقتی آن را تقسیم بر هشت شود یک قسمت از آن هشت قسمت تقسیم می شود میان همسران پیامیر که نه نفر بو ده اند ئ در نتیجه سهم هریک از عایشه و حفصه به قدر یک وجب هم نمی شود پس چگونه آن هیکل بزرگ در یک وجب زمین جا شده اند.
سخن که به اینجا رسید ابو حنیفه حسابی از کوره در رفت و با لحنی خشم آلود فریاد کشید :این مرد را بیرون کنید این خودش رافضی است و اصلا برادر هم ندارد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پیامبر اکرم ، همسران پیامبر ، حضرت علی ، ابو حنیفه ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 27 مهر 1393 11:33 ب.ظ